zbiec


zbiec
 утекти

Praktyczny słownik polsko-ukraiński. 2014.